David Bartůšek

Jedna z otázek, která mě neustále provokuje, je hledání smysluplné zábavy i práce, které v životě dělám a zkoumání hloubky svého vztahu k přátelům a blízkým lidem. Každý nový den skrývá svůj smysl a je dobrodružství ho hledat. Odpovědi na tyto otázky jsem získával a zažíval v práci s dětmi v oddíle, nacházel na kurzech waldorfské pedagogiky a rozvíjel v různých vlastních projektech typu – Kulturní nekuřácká kavárna Podivný Hamlet (v roce 2000) nebo ve spolcích W-alternativa, Česká společnost pro výživu a vegetariánství, rozvíjení principu komunitních škol i v ESF projektech Učebnice etické výchovy a v současné chvíli Propojování neformálního a formálního vzdělávání.  Vzděláním jsem inženýr (VUT Brno), ale srdcem spíš pedagog a milovník všech sportů J i toulek divokou přírodou.
Nově vznikající škole Divizna rád nabídnu zkušenosti z oblasti neformálního vzdělávání v různých outdoorových aktivitách, výpravách do přírody nebo nápady pro výuku ze své 4 leté praxe třídního učitele na waldorfské škole.