Družina
Připravujeme ranní i odpolední družinu.
Aktuální časy zveřejníme, jakmile je vymyslíme.

Stravování budeme zajišťovat dovozem ze školní jídelny ZŠ Tyršova.