V rubrice O škole se budete dozvídat o zcela prozaických záležitostech. Žádné vize a sny, ale ryze praktické informace. Co budou děti jíst, co to bude stát, jak se do školy zapsat, v kolik bude ráno škola začínat a spoustu dalších, pro provoz školy nezbytných informací.