Jsme soukromá základní devítiletá škola, která svým pedagogickým zaměřením vychází z principů waldorfské pedagogiky. Založili jsme ji jako skupina rodičů a učitelů pro své i Vaše děti a doufáme, že do ní budou rády chodit. Dali jsme jí jméno DiviZna, protože kdo se diví, ten toho hodně zná.

  • Chceme být školou, kde naši učitelé s láskou, úctou a respektem provázejí děti na jejich cestě poznání.
  • Chceme u dětí podporovat přirozenou touhu po poznávání světa a s pomocí společných pravidel a pevných hranic vytvářet bezpečný a svobodný prostor pro učení.
  • Chceme vychovat všestranně rozvinuté osobnosti, které budou v životě schopny nejen kreativně naplňovat své sny, ale budou též aktivními členy lidského společenství, budou mít pevný morální základ  a zdravé sebevědomí.

Od 1. září 2019 plánujeme otevřít 1. třídu a v případě dostatečného zájmu také  2. a 3. třídu.