Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

K plnění povinné školní docházky v Základní škole DiviZna od září školního roku 2023/2024 byly do 1. ročníku přijaty děti, jejichž žádosti byly pro účel zápisu vedené pod registračními čísly 1, 2, 4, 6, 7, 8.


V případě zájmu o přestup do stávajících ročníků školy DiviZna nás kontaktujte telefonicky 705 679 104 nebo e-mailem na info@skoladivizna.cz