Ve školním roce 2019/2020 otevíráme ve škole DiviZna1. – 3. třídu.

Řádný zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 proběhl 1. a 2. dubna v prostorách zámku v Kuřimi, Křížkovského 48/2 (ve třídách SOŠ a SOU Kuřim).

Dodatečný zápis do 1. třídy proběhne v pondělí 13. května 2019 od 16:30 do 17:30 na témže místě.

Uvažujete-li o přestupu Vašeho dítěte do 2. nebo 3. třídy naší školy, kontaktujte nás co nejdříve.

Zápis je pro děti významnou životní událostí, proto se k němu snažíme přistupovat se vší vážností a umožnit dětem, aby na své první setkání se školou rády vzpomínaly. K zápisu přijďte spolu s Vaším dítětem, naše paní učitelky je provedou pohádkovou cestou. Součástí zápisu je rozhovor s rodiči pro vzájemné seznámení a ujištění se, že naše představy o vzdělávání a výchově dětí mají stejné směřování. Děti jistě potěší a nám pomůže, když jej doprovodí oba rodiče.

S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a nejlépe vyplněnou přihlášku. (Bude možné ji vyplnit i na místě, předem vyplněná přihláška však ušetří náš společný čas).

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete požádat o odklad povinné školní docházky. V tomto případě přineste vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přihlašování k zápisu:
Termín zápisu si rezervujte telefonicky 737 053 875 (Zuzana Poláčková) případně prostřednictvím e-mailu: info@skoladivizna.cz

Podmínkou přijetí dítěte do školy DiviZna je dosažení věku 6 let do 31.8.2019 a celková připravenost dítěte na vstup do školy, dále pak soulad obou rodičů s výchovně-vzdělávacím zaměřením školy.

Máte-li jakékoli otázky k zápisu, neváhejte nás kontaktovat telefonicky: 737 053 875 nebo e-mailem: info@skoladivizna.cz

Přihlášku do školy DiviZna, žádost o odklad školní docházky i žádost o přestup najdete zde:

Žádost o přijetí

Ke stažení

Žádost o odklad

Ke stažení

Žádost o přestup

Ke stažení