Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

K plnění povinné školní docházky v Základní škole DiviZna od září školního roku 2022/2023 byly do 1. ročníku přijaty děti, jejichž žádosti byly pro účel zápisu vedené pod registračními čísly 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12.