Zápis do 1. třídy školního roku 2020/2021 proběhne v pátek 3. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 4. dubna od 9 do 12 hodin v prostorách naší školy.

S sebou k zápisu budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání (ke stažení níže).

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete požádat o odklad povinné školní docházky. V tomto případě přineste vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přihlašování k zápisu:
K zápisu je potřeba si rezervovat den a čas, kdy se Vám budeme věnovat. Zápis bude trvat přibližně jednu hodinu (začátky vždy v celou hodinu). Velmi nám pomůžete, přijdete-li na domluvený termín s přiměřeným předstihem a ponecháte-li si na zápis dostatek času pro případ, že by došlo k časovému skluzu. 

Termín zápisu si rezervujte (raději dříve, než později) telefonicky na čísle 737 053 875.

Podmínkou přijetí dítěte do školy DiviZna je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2020 a celková připravenost dítěte na vstup do školy. Dále pak soulad obou rodičů s výchovně – vzdělávacím zaměřením školy a účast na Dni otevřených dveří

Před vlastním zápisem doporučujeme rodičům návštěvu vzdělávacích akcí pořádaných školou DiviZna Škola pro vaše děti? a Devátý rok života – Rubikon dětství.

Zápis je pro děti významnou životní událostí, proto se k němu snažíme přistupovat se vší vážností a umožnit dětem, aby na své první setkání se školou rády vzpomínaly. K zápisu přijďte spolu s Vaším dítětem, naše paní učitelky je provedou pohádkovou cestou. Součástí zápisu je rozhovor s oběma rodiči pro vzájemné seznámení a ujištění se, že naše představy o vzdělávání a výchově dětí mají stejné směřování. 

O přijetí či nepřijetí dítěte do školy DiviZna Vás budeme informovat v týdnu od 20. dubna 2020.

Máte-li jakékoli otázky k zápisu, neváhejte nás kontaktovat telefonicky: 737 053 875 nebo e-mailem: info@skoladivizna.cz


Do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat 9 dětí.


Přestup do stávajících ročníků školy DiviZna (1., 2., 3.) je stále ještě možný.


Přihlášku do školy DiviZna, žádost o odklad školní docházky i žádost o přestup najdete zde:

Žádost o přijetí

Ke stažení

 

Žádost o odklad

Ke stažení

 

Žádost o přestup

Ke stažení