Starořecká olympiáda malotřídních škol

Tradiční starořecká olympiáda škol waldorfského typu je bezesporu akcí, která připomíná všem zúčastněným kulturní, sportovní i lidské tradice. Nedává si za cíl uspořádat dokonalé soutěžní hry s cílem „vyhrát za každou cenu zlatou medaili“ či olivový věnec, ale na pozadí řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako je čest, fair play, vzájemná sounáležitost a spolupráce.

Vrcholem olympiády jsou sobotní klání v atletických soutěžích, kde účastníci předvedou svoji znalost a dovednost v ovládání  archetypálních pohybů člověka vyjadřujících se během, hodem, skokem a v zápasu. I tato klání děti absolvují v tradičních řeckých oděvech – tzv. chitónech.

K tomuto klasickému programu přistupuje den před tím řada aktivit, kde se uplatní rétorika (řečnictví) – slovo, jako duševně-duchovní projev člověka v krátkých dramatických vystoupeních s tématikou příběhů homérské Odyssei.

Dále účastníci projdou řadou fyzických i intelektuálních zkoušek a her, kde budou muset prokázat svou schopnost navazovat účinnou spolupráci, vzájemně komunikovat a hledat kreativní řešení v jednotlivých zkouškách, ilustrovaných v duchu tradičních řeckých mýtů (např. společně vytlačit do prudkého kopce Sisyfův kámen, projít Minotaurovým labyrintem a s pomocí zrcátka setnout hlavu Gorgony Medúzy, atd.). A nepůjde o nacvičenou spolupráci. Žáci z jednotlivých škol a tříd budou totiž rozděleni a promícháni s žáky jiných škol do skupin (tzv. řeckých měst). A týmy těchto měst budou plnit zadané úkoly a mezi sebou soupeřit. Žáci tedy budou muset během prvního dne vytvořit týmového ducha své skupiny (dětí ze všech různých škol, které se vlastně potkaly poprvé v životě). Pomáhat jim v tom samozřejmě budou zkušení dospělí lektoři (tzv. prétoři řeckých měst – z řad pedagogů a rodičů).   

Olympiády se zúčastní cca 60 dětí ze ZŠ Divizna, z komunitní školy LesVes (Malá skála, Semilsko); ze ZŠ Nová ves (Lomnice n. Popelkou); ze Svobodné školy Chotěboř, a ze slovenských komunitních škol ŽivoZem a Waldorfská domŠkola.

Jako organizátoři bychom chtěli, aby se účastníci dozvěděli, kam až rozvinuli své schopnosti, které budou na jaře trénovat ve svých školách. Aby na ně dýchla moudrost a ideje příběhů z řeckých mýtů. Aby pochopili a pokud možno i přijali ideály olympijských her – fair play a  osobnostního rozvoje ve smyslu olympijské Kalokagathie. A především, aby si odvezli nezapomenutelné zážitky i hezkou vzpomínkou na pořadatelské město Kuřim a inspiraci z komunity učitelů a rodičů ZŠ Divizna.

Olympiáda se uskuteční v pátek 6. května a v sobotu 7. května 2022 na zámecké zahradě kuřimského zámku a v kuřimském atletickém areálu.

Starořeckou olympiádu pořádá Základní škola DiviZna společně s městem Kuřim.

Olympijské novinky

Kdo to byl?

Tuzemští i zahraniční účastníci starověké olympiády v Kuřimi nám opakovaně kladli otázky: Kdo to hrál a zpíval s učiteli v orchestru? Kdo vařil oběd a večeři? Kdo chystal snídani? Kdo vedl jednotlivá stanoviště mýtických kvestíků? Kdo namaloval vlajky měst? Kdo … Čti dále

Starořecká olympiáda – den druhý

V sobotu ráno jsme se příjemnou procházkou kolem Srpku přesunuli ze školy do kuřimského atletického areálu. Zde jsme za zpěvu olympijské hymny slavnostně zapálili olympijský oheň a klání v jednotlivých disciplínách mohlo začít. Města se během dne střídala na stanovištích … Čti dále

Starořecká olympiáda – den první

Slavnostní zahájení starořecké olympiády se odehrálo jak jinak než v amfiteátru v DiviZnové zahradě. Na úvod zazněl starobylý řecký hymnus Agios O Theos v podání příležitostného učitelsko – rodičovského orchestru. Během následujícího zahajovacího ceremoniálu zazněla olympijská hymna, průpověď a olympijský … Čti dále

Olympiáda může začít

Chitóny jsou ušity a nazdobeny, divadlo nacvičeno, olympijské disciplíny natrénovány.Olympiáda tedy může začít. Teď už jenom potřebujeme, aby nepršelo!!! Věříme, že nám všichni olympští bohové budou nakloněni. Více se o starořecké olympiádě dozvíte ZDE

Olympijský trénink

Přes přípravy samotné olympiády v Kuřimi nezapomínají DiviZnoví ani na trénink olympijských disciplín. Trénují každé ráno před začátkem vyučování i během hodin tělocviku. Ideální je pro tento účel bývalý zámecký park. A v jakých že sportovních disciplínách se jednotlivá POLIS … Čti dále

Olympijské divadlo

Každá ze škol, které se účastní naší starořecké olympiády secvičuje část Odyseovy cesty. Vypravěč tyto části potom při pátečním olympijském představení propojí do celého příběhu. DiviZnoví nacvičují nejenom dramatickou, ale i hudební část představení. Taky je třeba se dobře naučit … Čti dále

Vyrábíme chitóny

Přípravy na blížící se starořeckou olympiádu jsou v plném proudu. Takový starořecký chitón si v obchodě rozhodně nekoupíte, což ovšem DiviZnovým zahradníkům žádné vrásky na čele nedělá a na chitónech ze všech sil pracují. Více o starořecké olympiádě ZDE