V naší škole neprobíhá jenom výuka, ale i různé zájmové kroužky pro DiviZnové školáky, jejich sourozence i pro širší veřejnost.

Ve školním roce 2023/2024 běží v DiviZně tyto aktivity:

Výtvarný kroužek – vede Ivana Záhorová Vojtěšková

  • pondělí 13.30 – 14:30, 1. – 3. ročník, cena 1 200 Kč/pololetí, sourozenci 1 000 Kč
  • pondělí 14.30 – 15:30, 3. – 6. ročník, cena 1 200 Kč/pololetí, sourozenci 1 000 Kč

Po naplnění kroužků paní Ivy a v případě dostatečného zájmu starších dětí (5. – 8. ročník) otevře výtvarný kroužek i Eva Klárová, a to v pondělí 14:45 – 16:15
cena 1 500 Kč/pololetí, sourozenci 1 200 Kč.

KUTÍLEKdřevokutilský kroužek – vede Tomáš Šanda

  • úterý 14:30 – 15:30, 1. – 3. ročník, cena 1 200 Kč/pololetí, sourozenci 1 000 Kč
  • úterý 15:30 – 16:30, 2. – 4. ročník, cena 1 200 Kč/pololetí, sourozenci 1 000 Kč

Lalaband (orchestr) – vede Zuzana Poláčková

  • pátek 12:30 – 13:30, 6. – 8. ročník
    Bude probíhat formou nepovinného předmětu

Příležitostná keramika – vede Martina Altrichterová

  • pátek 13:45 – 16:15, 1. – 8. ročník, termíny zatím v jednání, cena dle absolvovaného počtu lekcí, upřesníme spolu s termíny.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA hry na zobcovou flétnu (ve spolupráci se ZUŠ Křižkovského v Brně)

  • 30 minut dle individuální domluvy, cena 2 500 Kč/pololetí

Lektor: Mojmír Poláček


Všechny kroužky zahájí svou činnost od 18. září 2022 a končí 14. června 2023
Do kroužků se přihlašujte mailem na adrese info@skoladivizna.cz