Výše školného
Školné pro školní rok 2019/2020 je 3 500 Kč za měsíc včetně prázdnin (tj. 42 000 Kč ročně). Školné se platí i o prázdninách, neboť i během prázdnin dostávají naši učitelé mzdu a platíme nájemné za prostory školy. Školné je možné platit jednorázově, pololetně nebo čtvrtletně, v případě potřeby lze domluvit jiný způsob úhrady.

Co je a co není zahrnuto ve školném
Školné zahrnuje školní výuku a  možnost využívat školní družinu.
Školné nezahrnuje stravné a platby za kroužky.

Mimo platby školného rodiče přispívají formou třídního fondu na školní potřeby specifické pro waldorfskou výuku (psací a výtvarné potřeby, sešity, …), cestovné, vstupné a drobný materiál. Výše příspěvku do třídního fondu činí přibližně 2 000 Kč ročně podle potřeb třídy.  

Potřebujete platit jinak? (slevy, individuální potřeby, sponzoring)

Pro každého dalšího sourozence nabízíme slevu 1 000 Kč měsíčně ze základního školného.

Naším přáním je, aby výše školného nebyla překážkou pro rodiny, které by chtěly dát své dítě do naší školy. Rozumíme tomu, že někdo může být v situaci, že stanovené školné je pro něj příliš vysoké. Nebojte se nás v tomto případě oslovit. Můžeme společně hledat výši individuálního školného podle možností rodiny a aktuální finanční situace školy.

Máte možnost přispět vyšší částkou? Pomůžete nám s rozvojem školy a umožníte vzdělání těm, kdo si nemohou dovolit platit plné školné. Za pravidelnou nebo jednorázovou finanční podporu budeme moc rádi – ozvěte se nám.

Financování školy
Činnost školy je zcela nezisková. V prvním roce škola dostává pouze 60% běžné státní dotace na žáka. Samotná státní dotace a školné v současných podmínkách dlouhodobě nepokrývají potřeby školy (menší počet dětí, adekvátně ohodnocení učitelé, kvalitní školní prostředí). Budeme se proto snažit získávat finanční prostředky i z dalších dostupných zdrojů (sponzoring, fundraising). V této oblasti také velmi uvítáme vaši pomoc. Investice do úprav prostor a vybavení školy jsou financovány osobními zápůjčkami zakladatelů či příznivců školy a sponzorskými dary.