19. prosince

Nepředbíhejte dobu, správný čas ještě nenadešel.

1 2 3