Home » Co je nového » uvodni strana » Sederová večeře

Sederová večeře

Třída Tovaryšů (3. a 4. ročník) tento týden uzavřela dlouhou etapu vyučování, kdy ji v naukových i praktických předmětech provázel židovský národ, jeho zvyky a příběhy Starého zákona. Společně s rodiči prožili tradiční Sederovou večeři, s přesným postupem složitého rituálu, který zahrnuje 14 na sebe navazujících částí a aktivit. Tento rituál se váže k oslavě odchodu židů s Mojžíšem z egyptského otroctví a hledání své svobodné země v Kanaán. Děti ve škole i rodiče doma připravili pro tuto slavnost spoustu speciálních pokrmů, které rituál vyžaduje, nacvičili řadu tradičních židovských písní i tanců, které se vztahují k této slavnosti- např. Ma Ništana, Echad mi yodea a samozřejmě píseň Kades urchac, která je vlastně zpívanou verzí této slavnosti. Děti i rodiče zažili v Divizně opět jeden hluboký vhled do kultury jiného národa, jehož dějinný příběh má mnoho co říct i v dnešní době.