Home » Blog » uvodni strana » Výroba kolíkových stavů

Výroba kolíkových stavů

V úterý večer jsme si v DiviZnové dílně na Palánku s dospěláky opět užili práce se dřevem. Tentokrát jsme vyráběli kolíkové tkalcovské stavy.

Akce se konala za podpory města Kuřimi v rámci dotačního programu Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022.