» » » Zakládání DiviZnového lesa

Zakládání DiviZnového lesa

Děti by měly zažívat krásu a harmonii – ve vztazích, v prostředí, které je obklopuje, v přírodě. Děti nevystavujeme hádkám a sporům dospělých a neupozorňujeme je na problémy dneška, neboť se potřebují naučit svět milovat a nikoliv se ho bát. Jak ale vodit děti do přírody a nečelit realitě umírajících lesů? Snad jen tak, že zažijí, že les je možné zase znovu vysadit…

První den školy dostali DiviZnoví žáci sazenice listnatých stromků. Každý si svůj stromeček pojmenoval a opatroval ho na zahradě školy.  Ve čtvrtek 31. října přišel velký den, kdy jsme všechny sazeničky odvezli na místo, které nám vybral pan hajný Štětina z polesí u Holasic a poradil nám, jak správně stromečky zasadit, aby se jim dařilo. Všichni s velkým úsilím hloubili jámy, usazovali stromečky a udusávali kolem nich hlínu. Vysazeným stromkům děti zazpívaly a zahrály píseň „Stromy“ od pánů Svěráka a Uhlíře a popřály jim zdraví a dlouhý život. Příroda jejich úsilí odměnila brzkým vydatným deštěm.