Home » Blog » Fotogalerie » Výpady mimo školu » Co zažili Alchymisté v Praze?

Co zažili Alchymisté v Praze?

Velmi intenzivně jsme objevovali a poznávali kulturu a dějiny středověku. Mimořádným zážitkem byla noční prohlídka břevnovského kláštera, kde nás bratr Martin provedl po chrámu, románské kryptě a Tereziánském sále. Odměnili jsme ho dvojhlasým zpěvem k poctě svaté Ludmily a stejnou píseň zazpívali i u jejího hrobu v bazilice svatého Jiří. Velkým zážitkem byla i prohlídka katedrály svatého Víta, kterou jsme brzy ráno měli jen sami pro sebe a podívali jsme se i do Svatováclavské kaple, kam turisté běžně nemohou. Prozkoumali jsme i podzemí nejstaršího pražského domu, kde bývala za císaře Rudolfa II. alchymistická laboratoř. Návštěvy památek jsme proložili malováním rozet a gotických reliéfů. K prožívání historie pomohlo i nádherné ubytování v kapucínském klášteře hned vedle Pražské Lorety a taky náhoda, když jsme se neplánovaně ocitli v kulisách, kde filmový štáb natáčel seriál o císařovně Sissi.