Home » Blog » uvodni strana » DiviZnová zahrada otevřena

DiviZnová zahrada otevřena

Na 1. máje jsme definitivně otevřeli DiviZnovou zahradu a naostro vyzkoušeli nový altán.

Zahájili jsme druhým ročníkem básnířské akce Kuřim poetická (díky covidu se loni a předloni nemohla uskutečnit), na které jsme poslouchali verše přítomných i nepřítomných básníků. Poté DiviZnoví společně s kuřimským starostou Dragem Sukalovským otevřeli zahradu a altán symbolickým úderem do trianglu. Vyvrcholením prvomájového odpoledne pak byl flamenkový koncert, na kterém tančila Veronica Vítová Roa za doprovodu kytary Petra Víta.

Na tomto místě je třeba ještě jednou poděkovat všem, kdo se na vybudování DiviZnové zahrady podíleli, ať již hlavou, rukama, či finančně a bez nichž by nic nevzniklo. Díky všem Diviznovým rodičům, dětem i učitelům, vlastníkům kuřimského zámku, městu Kuřim, Nadaci Via České spořitelny, Lesům města Brna dalším 56 dárcům, kteří na stavbu altánu přispěli prostřednictvím platformy Darujme.cz.