Přihlášku do školy DiviZna, žádost o odklad školní docházky i žádost o přestup najdete zde:

Žádost o přijetí

Ke stažení

 

Žádost o odklad

Ke stažení

 

Žádost o přestup

Ke stažení