Home » Blog » uvodni strana » Jarní jarmareční setkání

Jarní jarmareční setkání

Díky návratu zimního počasí jsme náš africký jarní jarmark přesunuli z DiviZnové zahrady do vnitřních prostor školy. A tak zatímco se venku čerti ženili, kroupy létaly svisle i vodorovně, mezi tlustými zdmi kuřimského zámku nám bylo blaze.

Po zahájení africkým šamanem a za zvuku africké hudby jsme se vrhli do rozličných dílniček, obchůdků, kavárny s čajovnou a občerstvením. Mezi dvěma krupobitími jsme stihli odběhnout i na zahradu sehrát turnaj v přehazované. Závěr pak patřil divadlu našich Písařu a přednesu poezie z jarmareční básnické dílny. A poslední slovo měl samozřejmě šaman.