KREATIVNÍ TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA
Pro děti od 6 do 10 let
Budeme se věnovat rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti prostřednictvím pohybových a tanečních improvizací na slovo, zpěv nebo hudbu.
V pohybové průpravě nás bude zajímat prohlubování tělesné citlivosti, rozšiřování pohybových dovedností dětí dle jejich fyziologických možností a práce na pohybové kvalitě.
V pohybových, tanečních, prostorových a hudebních hrách budeme také využívat nejrůznější pomůcky (stuhy, kruhy, různé přírodniny, roury, papír, perkusní nástroje…).