Home » Blog » uvodni strana » Písaři na cestě z Egypta do zaslíbené země Kanaánu

Písaři na cestě z Egypta do zaslíbené země Kanaánu

Naši Písaři (druháci a třeťáci) vyrazili na čtyřdenní výpravu do krásného prostředí přírodních památek v okolí obce Svratouch. Ocitli se ve starověkém Egyptě, kde prožívali (tak jako většinu roku) příběhy Hebrejců z rodu Abrahamova, Izákova a Jákobova. Jenže doba, kdy Josef Egyptský byl v přízni faraona (na kterou zde vzpomínali při tréninku divadelního představení) je dávno pryč, a milí Hebrejci trpěli pod útlakem Egyťanů. Vlastními těly museli hájit svou práci na stavbě pyramid před záškodníky, kteří jim je bořili a zažili i tvrdé odvlékání svých souvěrců do zajetí (v pohybových hrách na louce). Naštěstí jídla měli hojnost a sami si ho každý den připravovali v pravidelných službách v kuchyni.

Příběh Mojžíše prožili od počátku jeho narození, kdy museli vyrobit loďku pro malého chlapce a potají ho propašovat po Nilu k faraonově dceři Bitje, která se ho ujala. Na cestě k Nilu všichni získali základní znalosti v orientaci s mapou v přírodním terénu. Mojžíš byl učený a pomáhal jim ve studiu, při kreslení složitých obrazců a forem pro stavbu chrámů, stejně tak při rozvoji umění měřit délky ve starých jednotkách. Hebrejci brzy zjistili, že násilím se spory či jiné násilí nevyřeší (Mojžíšův spor s Egypťanem, který dopadl špatně kvůli vzteku obou aktérů). Na lítost už bylo pozdě. Museli se po dvojících s mapou, proplížit lesem a prchnout egyptským strážím až do Midjánské země.

Zde hovořili s hořícím keřem a dostali úkol vyvést svůj národ z egyptského otroctví. Zatoužili získat svobodu a najít novou zemi a nový řád spolužití svého národa Izraele. Napekli tedy večer placky na cestu pouští, seslali na Egypt „deset božích ran“ v kouzelnické soutěži, a druhý den vyrazili na 15 km pochod vedrem pouště s řadou překážek. Přebrodili Rudé moře (rybník Chochol), porazili armádu kmene Amalechejců a odpoledne konečně dorazili k hoře Sinaj, kde každý vyšplhal pro malou část Desatera až do nebe na skálu Zkamenělého zámku.

Mnozí v ten den překonali sami sebe a nalezli v sobě velkou sílu vůle a odvahu. Části desatera pak v pátek ve školní třídě sestavili do celku a přečetli je. Rozhodli se, že v dalším školním roce budou hledat také vlastní dobrá doporučení, jak fungovat a spolupracovat ve třídě tak, aby vládla dobrá nálada a práce se všem dařila …