Home » Blog » uvodni strana » Písařské žně

Písařské žně

Mohlo by se zdát, že DiviZnoví Písaři na školu o prázdninách zcela zapomněli. Jenže dozrálé obilí na holasickém políčku, které tady loni na podzim zaseli, do září nepočká. A tak, když příroda začátkem srpna zavelela, se sešla skupinka dětí a jejich rodičů, aby zralé obilí sklidili a svezli (v našem případě spíše snesli) pod střechu. A protože se díky prázdninám nemohli Písaři sejít všichni, snopy sklizeného obilí zatím uložili na půdu holasického statku, aby ho v září mohli vymlátit i s ostatními spolužáky.

A co se DiviZnoví naučili? Brousit srpy, sekat s nimi, vázat snopy, paběrkovat na již požatém políčku a hlavně rozeznat pšenici od žita (políčko totiž oseli pšenicí a žitem půl na půl).

A co ještě DiviZnové v rámci cesty Od zrna ke chlebu ještě čeká? Obilí musí vymlátit, pomlet na mouku, postavit hliněné pece a v nich potom z mouky upéct pravý a nefalšovaný DiviZnový chléb. A celou cestu samozřejmě zakončit dožínkovou slavností.

A závěrem ještě jedna důležitá informace, že úroda byla bohatá a že jsme sklidili mnohonásobně více, než jsme zaseli! Také dobrá zkušenost…