Podmínkou přijetí dítěte do první třídy školy DiviZna je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2023.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2023/24 se budeme řídit těmito kritérii:
– posouzení a ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP Základní školy DiviZna
– sourozenec vzdělávající se ve stejné škole