Podmínkou přijetí dítěte do první třídy školy DiviZna je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2021 a celková připravenost dítěte na vstup do školy. Dále pak soulad obou rodičů s výchovně – vzdělávacím zaměřením školy a účast na Dni otevřených dveří

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy se budeme řídit těmito kritérii:
– Sourozenec vzdělávající se ve stejné škole
– Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístup
u

Před vlastním zápisem doporučujeme rodičům návštěvu přednášky Devátý rok života – Rubikon dětství