Podmínkou přijetí dítěte do první třídy školy DiviZna je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2022.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy se budeme řídit těmito kritérii:
– Sourozenec vzdělávající se ve stejné škole
– Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístup
u