Home » Blog » Nezařazené » Podzim v DiviZnovém lese

Podzim v DiviZnovém lese

Když 1. září 2020 začal nový školní rok, dostali všichni noví DiviZnoví školáci (prvňáčci i ti, kteří do vyšších ročníků přestoupili z jiných škol) sazenice stromečků. Přišel podzim a s ním správný čas stromečky zasadit do země.

Celá záležitost by se zdála snadná, kdyby se díky letošnímu deštivému létu z DiviZnového lesa nestal DiviZnový prales. V naší oplocence bujně vyrazily, mimo stromečků, které zasadily děti loni, i jiné rostliny. Kromě těch vítaných (modříny, jedličky, buky, duby a borovice) se objevily černé bezy, durmany, topoly – osiky a spousta dalších náletů. Vznikl tak téměř neproniknutelný porost do výše cca 1,5 m. Bylo tak nutno vytvořit prostor i pro nové stromečky a tak jim na podzim musely nevítané nálety uvolnit místo.

Do takto upravené oplocenky vyrazili hned den po znovuotevření škol naši Kreslíři a většinu stromečků zasadili.

Naši Stavitelé navštěvují DiviZnový les samostatně se svými rodinami a dosazují zbývající stromečky. Na konci tohoto týdne už by měly být v zemi všechny.

V bezprostřední blízkosti DiviZnového lesa se nachází Holý kopec (dříve byl holý, potom zalesněný a dnes díky kůrovci zase holý). V minulých týdnech zde vznikla nová velká oplocenka (tentokrát bez našeho přispění) osázená duby, borovicemi a modříny. Budeme pozorovat, jak se daří stromkům v profesionální oplocence ve srovnání s DiviZnovým lesem.

Holý kopec