Martin Nawrath

Facilitátor, copywriter, poeta

Vystudoval jsem biochemii na přírodovědecké fakultě MU v Brně. Hned po škole jsem se začal věnovat ochraně životního prostředí jako ekologický poradce, konzultant a lektor. Postupně jsem se vzdělával v dalších oblastech, týkajících se zejména lidské komunikace a komunit.
Tento zájem mě postupně přivedl k praxi facilitace, tedy provázení skupinových diskuzí nejrůznějšího charakteru. Pomáhám s diskuzemi tam, kde se plánuje nové náměstí, řeší problematická stavba, ale také třeba tam, kde se rodí něco nového, zajímavého (organizace, škola, projekt, strategie) nebo řeší přímo nějaká konfliktní situace. Praxi facilitátora jsem dalším vzděláváním rozšířil v rámci psychoterapeutického výcviku o práci terapeutickou.
Zájem o přírodu, tedy o podobu světa, ve kterém přebýváme, se mi tak spojil do širšího celku. Chci být tam, kde se společně učíme jak v našem světě lépe komunikovat, plánovat, rozhodovat, učit se, sdílet a radovat se.
S tímto zájmem, který nazývám péče o duši, souvisí také radost ze zpěvu, tance, rytmu a slova, kterou rád sdílím s ostatními.