Home » Blog » uvodni strana » Tříkrálová slavnost Kreslířů

Tříkrálová slavnost Kreslířů

V předvečer tříkrálový ke Kreslířům do DiviZny zavítali Tři králové a přinesli dětem ten dávný příběh o svém putování za velikou hvězdou, návštěvě zlého krále Heroda a převelikém klanění právě narozenému novému Králi. Děti zase obdarovaly své rodiče veselou koledou o starém Havlíkovi a všemožných dalších řemeslnících, kteří pospíchali do Betléma pozdravit a podarovat Jezulátko. No a potom se našel i ten královský dar pro děti – zlaté akvarelové pastelky pro druháčky a flétničky a zlaté pastely pro prvňáčky. Zkrátka náramně vydařená Tříkrálová slavnost.