HRÁTKY S POHYBEM aneb TVOŘIVOST V POHYBU A TANCI
Pro děti od 3,5 do 6 let
Budeme ztvárňovat pohybem krátké příběhy inspirované přírodou, světem pohádek a říší fantazie.
V pohybové průpravě nás bude zajímat poznávání těla, jeho jednotlivých částí, jemné rozpohybování na místě i v prostoru.
V jednoduchých pohybových, tanečních a prostorových hrách budeme také využívat nejrůznější pomůcky (šátky, lehký míč, různé přírodniny, perkusní nástroje…).