Home » Blog » Nezařazené » Vzpomínka na velikonoční domoškolu

Vzpomínka na velikonoční domoškolu

Výuku v DiviZně se snažíme propojovat jak s ročními obdobími, tak s křesťanskými svátky i tradicemi, které na daná období připadají. Samozřejmě že ani současná koronavirová domoškola nám v tom nemůže zabránit. Velikonoce proto byly velikou příležitostí pro nejrůznější domoškolní aktivity našich žáčků. Pečení jidášů lze ladně propojit s výukou písma, jak psacího, tak i tiskacího. Pěstování jarního osení, coby podkladu pro velikonoční vajíčka, je skvělou příležitostí k přírodovědným pozorováním. Příprava nekvašených chlebů a dalších tradičních velikonočních pokrmů se zase krásně váže k biblickým příběhům. Zda si všechny tyto činnosti DiviZnoví školáci užívali, zkuste odhadnout z těchto fotek.