Škola DiviZna byla dnem 16. ledna 2019 zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, což je základní podmínkou pro fungování školy.

Dokument o zápisu najdete zde: